logo sub
 • logo large shadow
 • Sammen skaber vi
  håb og resultater
 • Bliv en del af sammenholdet
  - besøg vores sociale cafeer
 • ODA – hjælper
  når hverdagen er en udfordring
 • Bliv medlem i en forening,
  der passer til dig
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
animeret-gif
Fredag, 05 december 2014 09:37

Meddelelse om opløsning af fællesorganisationen ODA

Skrevet af

Den 31. maj 2014 blev der på en ekstraordinær generalforsamling truffet beslutning om at opløse fællesorganisationen ODA som juridisk enhed. Beslutningen blev truffet på baggrund af en indstilling fra ODA's bestyrelse, som den ekstraordinære generalforsamling valgte at følge.

Baggrunden for bestyrelsens indstilling
Bestyrelsen begrunder sin indstilling til den ekstraordinære generalforsamling, med organisationens udvikling og de senere års udfordringer. Manglende offentlig støtte, og det deraf følgende arbejde med at redefinere organisationen og skaffe midler til organisationens overlevelse har kostet mange ressourcer og været en slidsom proces. Desuden har vi undervejs måttet sande, at vi ikke var 100 % enige om hvordan fremtiden skulle se ud. Det gælder bl.a. i hvilket omfang vi skulle gå videre med den øgede satsning på projekter eller om vi i højere grad skulle søge tilbage til vores rødder, som foreninger, dvs. i højere grad koncentrere os om vores hidtidige tilbud.
ODA modtog i 2008 en 4-årig SATS-puljebevilling, som muliggjorde etablering og drift af en ny fællesorganisation, der havde til formål at styrke den politiske indsats for mennesker med ikke-psykotiske lidelser og afhjælpe medlemsforeningernes administrative samarbejde.
ODA fik hurtigt sat spot på det manglende fokus på målgruppen i de nyetablerede regioners psykiatriplaner. Organisationen fik med effektivt lobbyarbejde og kampagnen "psykologhjælp.nu" sat sig et solidt aftryk i forhold til angst-, OCD- og depressionsramtes afgang til psykologhjælp. Ordningen diskriminerer syge menneskers adgang til psykologhjælp ud fra alder og diagnose. Organisationen etablerede derudover en "Shared Care- alliance", der satte fokus på behovet for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Sidst men ikke mindst lykkedes det foreningen at etablere to sociale cafeer, Café Blom og Café Oda. Caféerne udgør et helt centralt tilbud i og omkring byerne København og Aarhus, for mennesker med psykiske lidelser. Her får de netværk, redskaber til at håndtere hverdagen og fornyet tro på tilværelsen.


I forbindelse med SATS-puljebevillingens udløb i 2012 lykkedes det at få en mindre forlængelsesbevilling fra Sundhedsministeriet til at understøtte fællesorganisationen i yderligere et år med henblik på at ODA i den periode skulle øge sin brugerrettede indsats og sine aktiviteter rettet mod selvstændig finansiering. I samme periode besluttede ODA's bestyrelse at arbejde for oprettelsen af et videnscenter (ViS: Videnscenter for Sygdomshåndtering i hverdagen) med forskellige projekter indlejret. Målet var at indsamle viden og udvikle projekter, der kunne gøre patienterne bedre i stand til at håndtere deres sygdom i deres hjem og i deres egen hverdag. Desværre valget Sats-puljepartierne at se bort fra ODA ansøgning til etablering af Videnscentret i 2012 og 2013.

Bestyrelsen besluttede at satse på andre fundraisingaktiviteter såsom velgørenhedsauktioner og andre kommercielle fundraisingsaktiviteter.
Gennem de år hvor ODA har haft et øget fokus på etablering af et videnscenter, projektarbejde og selvfinansiering, er arbejdsbyrden og de frivillige resurser som OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen har lagt i ODA også vokset. Det samme er selve ODA, idet fællesorganisationen løbende har udvidet sit sekretariat med projekt- og fundraisingmedarbejdere. Samtidig har der i nogle af medlemsforeningerne været en oplevelse af, at udviklingen i ODA bevægede sig væk fra det oprindelige formål (fællespolitisk interessevaretagelse, foreningssamarbejde og administrativt samarbejde) og i stigende grad begyndte at bære præg af at fungere som selvstændig forening.
I januar 2014 meddelte Angstforeningen, ved et bestyrelsesmøde i ODA, at man ikke længere ønskede at indgå i et forpligtende administrativt samarbejde, men fortsat ønskede et samarbejde mellem de tre foreninger. OCD-foreningen var ligeledes stemt for et mindre forpligtende administrativt samarbejde. Gennem foråret har ODA's bestyrelse arbejdet med mulige konstellationer for det videre samarbejde. Konklusionen på dette arbejde er den indstilling som den ekstraordinære generalforsamling valgte at følge d. 31. maj 2014, der fortsat går på et betydningsfuldt samarbejde, dog med opløsning af den juridiske enhed fra og med starten af 2015.
Fortsat samarbejde
Der er ikke tale om at medlemsforeningerne nu forlader hinanden som uvenner eller ikke længere ønsker at arbejde sammen. Det er alene den juridiske enhed, der opløses med starten af 2015. Foreningen har forpligtet hinanden på at fortsætte dialogen og samarbejdet. De tre foreninger vil gennem samarbejdsaftaler ligeledes fortsætte driften af de to sociale cafeer, og planlægger tilmed at etablere yderligere en cafe. Ejerskabet skifter, men samarbejdet og målsætningerne for cafeerne består.
Fællesorganisationen forsætter frem til årsskiftet 2014/2015 og vil frem til da gøre sit bedste for at opfylde de forpligtigelser organisationen har påtaget sig og gennemføre de projekter organisationen har fået midler til.

Nyheder

 • Meddelelse om opløsning af fællesorganisationen ODA +

  Den 31. maj 2014 blev der på en ekstraordinær generalforsamling truffet beslutning om at opløse fællesorganisationen ODA som juridisk enhed. Beslutningen blev truffet på baggrund af en indstilling fra ODA's Læs mere
 • Ny Social cafe i Odense - kom til møde den 20. +

      INFORMATIONSMØDE – Café ODA Odense Torsdag den 20. november 2014 kl.18.00 – 20.00 Har du også savnet en social cafe i Odense for mennesker med OCD, depression og angst? Nu Læs mere
 • Ny social cafe i Odense - Infomøde d. 20. nov. +

      INFORMATIONSMØDE – Café ODA Odense Torsdag den 20. november 2014 kl.18.00 – 20.00 Har du også savnet en social cafe i Odense for mennesker med OCD, depression og angst? Nu Læs mere
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Vi har 3 gæster og ingen medlemmer online

Om ODA

ODA - Fællesorganisationen for OCD-, Depressions- og Angstforeningerne. ODA arbejder for at forbedre forholdene for patienter og pårørende med ikke-psykotiske psykiatriske sygdomme.